Klachtenreglement

Ik doe mijn uiterste best om u zo goed mogelijk te behandelen. Heeft u ondanks dat toch een klacht over uw behandeling? Neem contact op zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

Tevens wijs ik u graag op de pagina klachten en geschillen van het NRO.